Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2015

fnk4
Reposted fromtotal1ty total1ty viappiotrus ppiotrus
2215 2d48 500
Reposted fromcamplake camplake viapiccadilly piccadilly

March 03 2015

fnk4
Reposted fromelegy elegy
fnk4
8310 6c69 500
Reposted fromApocass1n Apocass1n viadarthsadic darthsadic
fnk4
Reposted fromdrugs drugs viaomnipotence-ltd omnipotence-ltd
fnk4

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  Reposted fromstonerr stonerr viastonerr stonerr

  March 02 2015

  fnk4
  5189 ddd3 500
  Reposted fromfantik fantik viadarthsadic darthsadic
  6396 2d64 500

  abandonedography:

  micthemicrophone:

  toxicwren:

  I found this in the woods today????

  Mom said I had to go play outside. She never said how.

  This is what I post from.

  February 28 2015

  4742 b58b
  Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viae-gruppe e-gruppe
  fnk4
  Reposted fromqb qb viadarthsadic darthsadic

  February 27 2015

  fnk4
  what about the generic spam on /everyone?
  it's unbearable!
  fnk4
  5593 7b91 500
  Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viadarthsadic darthsadic
  fnk4
  9474 e025 500

  February 26 2015

  fnk4
  fnk4
  5264 8e4f
  Reposted from1923 1923 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
  fnk4
  7847 48de
  fnk4
  Reposted fromwloczykij wloczykij viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

  February 25 2015

  fnk4
  9379 e0dd 500
  Reposted frombabyface babyface viairmelin irmelin
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.